عهد با جانان


 

خيلي برام عجيبه
يكي از بهترين دوستام اومده روي خط اينترنت (بعد از چندين و چند روز) و حتي يك ميل خالي هم براي دلگرمي من برام نفرستاده
يك جورايي ناراحتشم
براش دعا كنيد
ممنونم

علیرضا