عهد با جانان


 

خدایا
امان امان امان
امروز را همش به گریه گذروندم
یا گریه می کردم و یا تو حال گریه بودم
برای خودم گریه کردم
برای حماقت و یا هر چیز دیگه ای که اسمش را میشه گذشت
واقعا نمی دونم حماقت کردم یا خوبی
اون موقع نیتم خوبی بود وی حالا فکر می کنم حماقت بوده

خدایا
کمکم کن
و اطرافیانم را هم کمک کن تا بتونند حال من را درک کنند

خدا یا
برای همین ها هم شکر
فقط تو را دارم و از تو کمک می خوام
ایک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا صراط المستقیم   صراط الذین انعمت علیهم  غیر المغضوب علیهم و لا الضالین

والسلام

 

 


علیرضا