عهد با جانان


شب قدر

امشب شب قدر است

و تو چه می دانی که شب قدر چيست؟

.....

التماس دعا

انشا الله که خدا به همه ما   آنچه که می خواهيم را اگر صلاح باشد عطا کند

 


علیرضا