عهد با جانان


 

خبر خوب اين که کار پيدا کردم و الان مشغولم

من به زودی دوباره شروع به نوشتن می کنم

شايد با يک وبلاگ ديگه


علیرضا