عهد با جانان


بازم کمک

خدایا ممنوونم از کمکهات

بازم من دچاریک سر در گمی شدم.

واقعا نمیدونم چی درسته و چی غلط. تا حالا اینجوری نبودم.

خدایا ،بازم مثل همیشه کمکم کن تا بتونم راه درست و صراط مستقیم را تشخیص بدم.

امروز یک روز دیگه ای بود ، متفاوت از روزای دیگه.

اهدنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غير المفضوب عليهم و لاالضالین

همین الان هم یک فال حافظ گرفتم :

سلام الله ما کرّاللیالی وجاوبت المثانی والمثالی

دعا گوی غریبان جهانم وادعو بالتواتر والتوالی

........................... ..........................


علیرضا