عهد با جانان


چند نکته

این بار می خوام چند نکته که تجربه کردم را بنویسم :

تو کتابای مختلف خونده بودم که خدا به هر کسی چیزی را می بخشه که لیاقتش را داره. همش به این فکر می کردم که مگه همه ما را مثل هم نیافریده ؟ پس این چه رسمیه؟؟

ولی چند وقتیه که این را تجربه کردم که این ما هستیم که لیاقت خیلی چیزا را نداشتیم.

این خودمونیم که باید از خودمون لیاقت نشون بدیم تا شامل لطف الهی بشیم.

تجربه دیگه این که روح بزرگ داشتن که خیلی ها آرزوش را دارن در پس یک سری ریاضت به دست میآد ، مثلا اگه غرور داشته باشی ، اگه بد بین باشی ، اگه صبور نباشی و هزاران اگه ای که همه ما میدونیم و در درونمون اونا را حس می کنیم، ممکن نیست که به اون برسیم.

خدا جونم که قربونش برم تو دنیا همه چیز گذاشته که ما ببنیم، خاک گذاشته، دریا گذاشته ، کوه گذاشته ، درخت گذاشته و...... که ما این ها را ببنیم و ازشون درس بگیریم. صفاتشون را بشناسیم و با چیزایی که در درونمونه مقایسه کنیم.

به کار هامون فکر کنیم و ببینیم تا چه حد دریایی هستیم؟؟

تا چه حد کوه صفتیم؟؟ تا چه حد مثل خاکی هستیم که از اون ساخته شدیم؟؟؟ و ......

چند نکته دیگه هم می خواستم بگم که فعلا نمیرسم تایپ کنم ان شاء الله در فرصت دیگه ای می نویسم .

دریایی ، خاک صفت ، کوه صفت ، مهتابی و......... باشید


علیرضا