خوشبختی

/>

اساسا خوشبختی فرزند نا مشروع حماقت است.

همه کسانی که در جست و جوی خوشبخت بودن هستند بی خود تلاشی در بیرون از خویش نکنند .

اگر بتوانند "نفهمند" می توانند "خوشبخت"باشند.

 دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 7 بازدید