زندگی

وقتی خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند؛

وقتی خواستم ستایش کنم ، گقتند خرافات است؛

وقتی خواستم عاشق شوم ، گفتند دروغ است؛

وقتی خواستم گریه کنم ، گفتند بهانه است؛

وقتی خندیدم ، گفتند دیوانه است؛

دنیا را نگه دارید....... می خواهم پیاده شوم............

دکتر شریعتی

/ 0 نظر / 9 بازدید