خلبان جنگ

چند جمله از کتاب خلبان جنگ نوشته آنتوان دوسنت اگزوپری

-روح به اشیا توجهی ندارد ،بلکه متوجه معنایی است که آن اشیا را به یکدیگر می پیوندد. کافی است از خلال چهره ای حقیقت خوانده شود ، آنگاه روح از بینایی کامل به کوری محض می رسد .کسی که قلمرو خود را دوست دارد ، ساعتی فرا می رسد که در آن جز فراورده ای از اشیا پراکنده نمی یابد.

- مساله مهم به شور و هیجان آمدن نیست . در شکست امیدی به شور و شوق وجود ندارد. مساله مهم پوشیدن لباس پرواز ، سوار شدن به هواپیما و بلند شدن است. آنچه خود انسان در این باره فکر می کند ، هیچ اهمیتی ندارد . و کودکی که از اندیشیدن به درس دستور زبان به وجد در آید ، به نظر من مشکوک و پر ادعا می رسد. همه این است که انسان به سوی هدفی پیش رود که در حال حاضر آشکار نیست . این هدف به هیچ وجه هدف هدف قوه دراکه و عقل نیست، بلکه هدف روح است . روح دوست داشتن را بلد است ، اما به خواب رفته است .

اغوا شدن عبارت است از این که وقتی روح به خواب رفته باشد ، انسان تسلیم دلایل عقل گردد.

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
unknown

ميدونی چيه خانم يا آقای محترم اينجا نوشته شده پيشنهادات و نظرات خود را بگوئيد من هم نظرم را گفتم پس توهينی نکردم که به شما برخورده است ومی خواهم بدانم هدف شما از اينکه نوشته های ديگران را کپی می کنيد و اينجا می نويسيد چيه ؟اگر نوشته های خودتا ن بود باز يک چيزی حداقل می گفتيد نمی توانيد منتشر کنيد اينجا می نويسيد که بقيه هم استفاده کنند ولی کپی کردن اصلا هيچ معنی و مفهومی نداره .