دعاها

گفتار حضرت علی (ع)
گروهی خدا را به خاطر خواسته بندگی می‌كنند
                                 این عبادت بازرگانان است.
گروهی از روی ترس خدا را بندگی می‌كنند
                                 این عبادت غلامان است.
گروهی هم از روی شكر و سپاس خدا را بندگی می‌كنند
                                 این عبادت آزادگان است.

خداوند به سه طریق به دعاها جواب می دهد:

او می گوید آری و آنچه می خواهی به تو می دهد.

او میگوید نه و چیز بهتری به تو می دهد. او می گوید

 صبر كن و بهترین را به تو می دهد....

اینم نمونه یک دعا:

روزی مردی مستجاب الدعوه پای كوهی نشسته بودكه به كوه نظری انداخت و گفت: خدایا این كوه رو برام تبدیل به طلا كن. در یك چشم بر هم زدن كوه تبدیل به طلا شد.مرد از دیدن این همه طلا به وجد آمد و دعا كرد: خدایا كور بشه هر كسی كه از تو كم بخواد.
در همان لحظه هر دو چشم مرد کور شد.

/ 1 نظر / 10 بازدید

ايکاش آدمی چشمی داشتُ تا ببينه آنچه را که بايد ببينه.