دلتنگی

سلام
من بعد از مدتها میخوام یک کمی چیز بنویسم.
دلم خیلی پره
نمیدونم از چی شروع کنم و از کجاش بگم؟
من فقظ میدونم که زندگی کردن کار هر کسی نیست
خیلی سخته خیلی ......... خیلی.....................................
آه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ........................

سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد بدست مرحمت یارم در امیدواران زد
..........................
...................
......
دوام عمر و ملک او بخواه از لطف حق ایدل که چرخ این سکه دولت بدورروزگاران زد

/ 0 نظر / 10 بازدید