شعری از بوعلی سینا:

حلال گشته به فتوای عقل بر دانا

حرام گشته به احکام شرع بر احمق

می از جهالت جهال شد به شرع حرام

چو مه که از سبب منکران دین شد شق

شراب را چه گنه زآنکه ابلهی نوشد

زبان به هرزه کشاند ، دهد ز دست ورق

چو بوعلی می ناب ار خوری حکیمانه

بحق حق که وجودت شود به حق ملحق

/ 0 نظر / 51 بازدید