سلام

داشتم وب گردی می کردم چند تا جمله جالب دیدم. گفتم شما هم بی نصیب نمونی دوست عزیز

در زندگی سه راه را دنبال کن:

 1-دوست داشتن را برای یک تجربه.

 2-عاشق شدن را برای یک هدف.

3-فراموش کردن را برای قبول واقعیت.

فراموش شدگان

حکایت جالبی است که فراموش شدگان فراموش کنندگان را هرگز فراموش نمی کنند!

پرواز و سقوط

همیشه سقوط آدم از وقتی شروع می شود که فکر می کند دارد پرواز می کند

قدرت سکوت

سکوت هرگز اشتباه نمی کند "مثل هندی"

شیوه زندگی

عادت کنید که عادت نکنید!!!!!!

موفقیت

شیفتگان پرواز را میل خزیدن نیست. هلن کلر

نفس

هفت جا ، نفس خویش را حقیر دیدم : نخست ، وقتی دیدمش که به پستی تن می داد تا بلندی یابد.دوم ، آن گاه که در برابر از پا افتادگان ، می پرید. سوم ، آن گاه که میان آسانی و دشوار مختار شد و آسان را برگزید. چهارم ، آن گاه که گناهی مرتکب شد و با بادآوری این که دیگران نیز همچون او دست به گناه می زنند ، خود را دلداری داد. پنجم ، آن گاه که از ناچاری ، تحمیل شده ای را پذیرفت و شکیبایی اش را ناشی از توانایی دانست. ششم ، آن گاه که زشتی چهره ای را نکوهش کرد ، حال آن که یکی از نقاب های خودش بود. هفتم ، آن گاه که آوای ثنا سرداد و آن را فضیلت پنداشت {جبران خلیل جبران }

جای خودت را پیدا كنی

چارلی چاپلین: در دنیا جای كافی برای همه هست پس بجای اینكه جای كسی را بگیری سعی كن جای خودت را پیدا كنی

/ 2 نظر / 10 بازدید
آدمك باران

سکوت هرگز اشتباه نمی کنه. اما بر اساس تجربه های شخصی ام به این نتیجه رسیده ام که سکوت می تونه سوء تفاهماتی ايجاد کنه که ديگه قابل جبران باشه.

آدمک باران

ببخشيد اشتباه تایپی سکوت می تونه سوء تفاهماتی ايجاد کنه که ديگه قابل جبران نباشه.