التماس دعا

بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی
خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی

آخر الامر گل کوزه گران خواهی شد
حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف
مگر اسباب بزرگی همه آماده کنیمسلمانان مرا وقتی دلی بود
که با وی گفتمی گر مشکلی بود

مرا تا عشق و تعلیم سخن کرد
حدیثم نکته هر محفلی بود

/ 0 نظر / 10 بازدید