خدايا

خيلی دلم گرفته...............

کمکم کن.....کمک....کمک....مثل هميشه....

ميخواستم اين جا چيزايی بنويسم ولی ..................

 

ياد داری که وقت زادن تو همه خندان بودند و تو گريان

                            آنچنان زی که وقت مردن تو  همه گريان شوند و تو خندان

مادر بزرگ من اينچنين زندگی کرد ..........

رحمت خدا بر روح تمامی کسانی که اينگونه زندگی می کنند

روحشان شاد باد

 

/ 0 نظر / 10 بازدید