لبخند، حتی زمانیکه بر لبان یک مرده می نشیند ، بازهم زیباست

زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست امتحان ریشه هاست.

برگ در هنگام زوال می افتدمیوه در هنگام کمال می افتد

بنگر که چگونه می افتی چون برگی زردو یا سیبی سرخ

/ 8 نظر / 8 بازدید
من

سلام... آنچه به لبخند زيبايی ميدهد طرح آن بر چهره نيست انديشه ايست که در پس آن نهفته است...

احسان

مطالب وبلاگت عالی بوووووود......

احسان

ايجاد ارامش در خانه تو کار ديگران نيست...

احسان

فعلا............خدانگهدار ....تا يه فرصت ديگه......

احسان

انسانهای بی هدف مجبورند تمام عمر برای انسانهای با هدف کار کنند.....

محدثه

زيبا بود اما افتادنه قانونيه که رهايی نداره!پس چه بهتر که زيبا بيفتيم!

sinohe

سلام.. وب جالبی داری دوست مهربان..به من سر بزن ..منتظر نظر ت هستم برام ارزشمند..چشم به راهتم