لذت

بیش از یکماهه که هر روزم لذت بخش تر از دیروزه

گلی من را اهلی کرده ...

مهم اینه که این لذت و شیرینی را دارم تجربه می کنم

روزها و شبهای زیبایی را میگذرونم

هرچند که مسایلی خیلی پیچیده جلو چشمم رژه میره ولی با این حال هدف اصلی لذت از زندگیست و در هر حال عشق ورزیدن

فقط امیدوارم که همه این لذتها همسو با اهداف باشد و یا گردد

بازم یه چیزی هست که بیشتر از همه لذت بخشه

بوی خوش انسانیت.... بوی خوش سیمای زیبای من

/ 0 نظر / 31 بازدید