نمي دونم چرا تازگيها نميفهمم كجا هستم و چه كار ميكنم و اصلا چرا هستم و آيا اگه نبودم فرقي هم ميكرد و..............................
ديگه از اين زندگي خسته شدم
اي كاش ميمردم
وايييييييييييييييي چه خوب بود
لااقل نبودم كه خيلي از چيزا را نميديدم و ..........................
واقعا گيج گيجم
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 9 بازدید