درک سخن

خدايا

چرا کسی من را درک نمی کنه چرا حرفم را نمی فهمند

من که به زبان خودشون حرف می زنم

رب اشرح لی صدری و يسر لی امری   يفقهو  قولی و احلل عقده من لسانی.........

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید