به ياد دوست عزيزم مهدی
در کنار گلبنی خوش رنگ و بو طاووس زیبا با پر صد رنگ خود مستانه زد چتری فریبا
از غرورش هر چه من گویم یک از صدها نگفتم نکته ای در وصف آن افسونگر رعنا نگفتم
تاج رنگینی به سر داشت خرمنی گل جای پر داشت در میان سبزه هر سو بی خبر از خود گذرداشت

هر زمان بر خود نظر بودش سرو پا
نخوتش افزون شد از آن چتر زیبا
بی خبر از کار دنیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
من که خود مفتون هر نقش وجمالم هر زمان پابند یک خواب و خیالم
پشت هم گرم تماشااااااااااااااااااااااا
چو شد ز شور او فزون غرور او پای زشتش شد هویدااااااااااااااااااااا
هر کسی در این جهان باشد اسیر زشت و زیبااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
چقان چو بسته شد پرش شکسته شد تا بدید آن زشتی پا
هر کسی در این جهان باشد اسیر زشت و زیبااااااااااااااااااااااااااااااااااااا


من همان طاووس مستم چتر خود نگشاده بستم
یک جهان ذوق و هنر هستم ولی با صد دریغااااااااااااااااااااااااااااا
سینه ای بی کینه دارم روح چون آیینه دارم
گنج شعر و شور و حالم این همه گنجینه دارم

جلوه آن مرغ شیدا گفته جان پرور من
پای آن طاووس ریبا این دل بی دلبر من


در کنار گلبنی خوش رنگ و بو طاووس زیبا با پر صد رنگ خود مستانه زد چتری فریبا
از غرورش هر چه من گویم یک از صدها نگفتم نکته ای در وصف آن افسونگر رعنا نگفتم

3.gif3.gif3.gif6.gif6.gif

/ 0 نظر / 16 بازدید