کجاست یاری کننده ای که یاریم کند

ما زیاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

خدایا فقط خودت میتونی کمکم کنی
می گی من چکار کنم
اگه می شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چه می شد که من را پیش خودت می بردی
با این مشکلات می خوای من را امتحان کنی؟؟؟؟؟

آخه هر کسی یه ظرفیتی داره
همش به خودم میگم :
دریایی باش
دریا باش و با یک قطره سر ریز نشو
ولی آخه تا کی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید