انسان

دکتر شریعتی:

من معتقدم هر چه درباره انسان گفته اند فلسفه و شعر است و آنچه حقیقت دارد جز این نیست که انسان تنها آزادی است و شرافت و آگاهی

و اینها چیزی نیست که بتوان فدا کرد حتی در راه خدا

/ 0 نظر / 8 بازدید