سفر

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

صافی نشود سوفی تا درنکشد جامی

دارم میرم سفر که پخته بشم و برگردم

اگه هم که بشه درکشیم جامی بد نیست ولی شرط اول سوفی شدن را که نداریم که.........

بعدا اگه نکته ای تو سفر دیدم که به درد می خورد حتما اینجا می نویسم

التماس دعا

همیشه شاد و سر خوش باشید

/ 0 نظر / 8 بازدید