تولدی ديگر

ای دل ديگه بال و پر نداری

داری پير می شی و خبر نداری...................

امروز ۲۵ امين سالگرد به دنيا اومدنمه

و همزمان با اين سالگرد خدمت سربازیم هم تموم ميشه

احساس خوبی ندارم

يک چهارم قرن از عمرم گذشت...................

فقط اميدوارم که در صورت حيات  يک چهارم بعدی را خيلی بهتر  بگذرونم و بتونم ازتجربياتم خوب استفاده کنم

هزار نکته باريکتر ز مو اينجاست...................

/ 0 نظر / 9 بازدید