امشب به یکی از بهترین دوستام زنگ زدم و گفت که براش 2آ کنم البته حالش هم خوب نبود
لطفا هر کس این را می خونه براش دعا کنه که هر چه براش خوبه همون براش پیش بیاد
ممنونم

/ 0 نظر / 7 بازدید